#ALCHEMIA

Każda myśl jest potężną formą energii. Twoje myśli stają się słowami, a następnie czynami. Czyny z kolei stają się nawykami które składają się na twoje życie. To wszystko wpływa na to jaką masz wibracją, a wibracja ma wpływ na rzeczywistość jakiej doświadczasz. 

Jako, że każda myśl niesie ze sobą potężny ładunek energii, ważne jest byś był świadomy tego, jakie myśli masz w głowie. Kiedy świadomie kontrolujesz to co myślisz, masz realny wpływ na to, co kreujesz. Każdy człowiek może generować myśli odnośnie tego jaki chce być, czego chce doświadczać, oraz jak chce by wyglądało jego życie. Kiedy wystarczająca ilość takich myśli jest już w twoim umyśle, zaczynają one  oddziaływać na twoje życie –  na słowa jakie wypowiadasz, na uczucia jakie generujesz, oraz na działania jakie podejmujesz.  To wszystko ma wpływ na jakość Twojego życia.

Myślenie o tym co widzisz, lub doświadczasz poprzez swoje zmysły jest bardzo łatwe. Tak samo jest zresztą z myśleniem o tym czego chcesz – kręcisz się wtedy wokół przyszłości więc Twój mózg nie protestuje nie znajdując potwierdzenia twojego ‘chcenia’ w otaczającej rzeczywistości. Twój mózg domaga się sensorycznej walidacji by uznać coś za ‘rzeczywiste’, a gdy takiego dowodu nie znajduje zaczyna protestować. Ten czynnik najczęściej powstrzymuje ludzi przed manifestowaniem tego, czego chcą od życia. Jeśli jednak mózg, a raczej jego potężna część czyli podświadomość uwierzy, że to czego pragniesz jest już częścią Twojej rzeczywistości stanie on dosłownie na głowie by znaleźć tego potwierdzenie i nie spocznie póki tak się nie stanie.

Człowiek jest taki, jakie są jego myśli.

          – Joseph Murphy, Potęga Podświadomości

Myśli są prawdziwe, istnieją tak jak ty i ja, z tą różnicą, że na planie, lub też w wymiarze energii.
Jeśli więc jesteś w stanie wygenerować jakąś myśl, miej świadomość tego, że tworzysz coś namacalnego, pomimo, że nie jesteś jeszcze w stanie odebrać tego poprzez którykolwiek z twoich podstawowych pięciu zmysłów. Im częściej generujesz konkretną myśl, tym bardziej utrwala się ona w tobie stając się tym samym twoim przekonaniem, lub też twoim wierzeniem, a co za tym idzie, integralną częścią Ciebie. Twoje myśli kreują okoliczności twojego życia, a okoliczności twojego życia są jednocześnie odbiciem twoich myśli. Im bardziej w coś wierzysz, tym bardziej ‘prawdziwe’ wydaje się to twojemu mózgowi, i jak już wcześniej wspomniałem, tym intensywniej będzie on poszukiwał sposobów by zamanifestowało się to w twojej ‘namacalnej’ rzeczywistości.

Kiedy więc skupiasz się na niekorzystnych dla Ciebie rzeczach, generują się w tobie emocje i uczucia odpowiadające poziomem wibracji twoim myślom, a mózg zaczyna wyszukiwać w ‘rzeczywistości’ potwierdzenia takiego stanu rzeczy. Na szczęście działa to tak samo w drugą stronę, więc im więcej będziesz generował korzystnych dla siebie myśli, twój mózg jako narzędzie w rękach Twojej świadomości będzie starał się dopasować twoją rzeczywistość do pożądanego przez ciebie obrazu.

Oto sześć prostych kroków jakie pomogą ci aktywować twój umysł by zaczął kreować i manifestować rzeczywistość jakiej pragniesz. Potraktuj te czynności jako pożywkę niezbędną dla umysłu aby zaczął pracować na twoją korzyść.

  1. Szczegółowo zdefiniuj to, co chcesz zamanifestować

Czego tak naprawdę pragniesz? Czy chodzi Ci o tą konkretną pracę, czy raczej o wolność finansową i poczucie bezpieczeństwa? Upewnij się, że nie jest to chwilowy kaprys, a żarliwe pragnienie. Będzie to swoiste paliwo dla umysłu. Skup się na tym, jak będziesz się czuć gdy twoje pragnienie stanie się już częścią twojej rzeczywistości. Najlepiej opisz to używając jak największej liczby szczegółów.

 

  1. Wybierz datę, kiedy twoja manifestacja zaistnieje w namacalnej rzeczywistości

Zwróć uwagę, by wybierać terminy, które będą akceptowalne dla twojego umysłu. Jeśli podasz zbyt krótki odstęp czasu twój umysł może po prostu odrzucić twój ‘projekt’. Najlepiej samodzielnie obserwuj jakie zachodzą w tobie reakcje gdy wybierasz poszczególne daty. Czy pojawia się akceptacja, czy jest to raczej wewnętrzny opór? Zapisz zgodną z tobą datę obok tego, co zostało zapisane przy punkcie numer 1.

Np. ‘Moja manifestacja (tu szczegółowy jej opis) zmaterializuje się w mojej fizycznej rzeczywistości do 1 marca 2020.

 

  1. Wyobraź sobie, że twoje pragnienie jest już częścią twojego świata, a ty jedynie czekasz na dzień w którym uzyskasz do niego pełny dostęp

Pamiętaj, że nie chodzi tu o mienie nadziei że tak się stanie, to już jest twoje, zostało Ci podarowane a ty musisz się teraz tylko wykazać cierpliwością oczekując na ten konkretny dzień z dziecięcą ekscytacją. Myśl o tym jak najczęściej, podsycając tym samym swoją ekscytację. Możesz tu skorzystać z wizualizacji
i dokładania jak największej liczby szczegółów do swojego obrazu. Staraj się zaangażować do procesu jak najwięcej zmysłów, wyobraź sobie więc zapach, czucie, smak, i tak dalej. Zastanów się jak wygląda twoje życie, gdy twoja manifestacja stała się już jego częścią.

  1. Uważaj na swoje myśli i słowa

Jeśli będą one zaprzeczały temu, co chcesz zamanifestować, będziesz działał sam przeciw sobie. Każda negatywna myśl podważająca fakt, że w konkretnej przyszłej dacie stworzony przez Ciebie obraz stanie się częścią twojego życia, będzie działała dosłownie jak gumka ścierająca stopniowo różne elementy obrazu który został przez Ciebie stworzony.

 

  1. Zapanuj nad negatywnymi ‘myślociekami’

Gdy twój umysł będzie chciał wiedzieć ‘jak’ to się stanie,  zastępuj słowo ‘jak’ słowem ‘dlaczego’. To pozwoli ci jeszcze lepiej utrwalić pożądany obraz w twojej głowie, oraz przekonać samego siebie, że zasługujesz na to, czego tak naprawdę pragniesz.

 

  1. Uważaj z kim dzielisz się swoim marzeniem.

Wielu ludzi, nawet takich, którzy pozornie pomagają ci i wspierają cię w twoich dążeniach może negować możliwość zaistnienia tego, czego pragniesz, gdyż na przykład sami nie doświadczyli jeszcze potęgi kreacji. Zamiast więc eksponować się na ewentualną krytykę i negatywizmy otoczenia poświęć więcej czasu na czytanie o historiach ludzi, którym udało się już świadomie wykreować rzeczy jakich pragnęli. Dobrze też znaleźć osoby których kreacje są zbieżne z twoimi, tak, by mieć dodatkowe utwierdzenie w tym, że jest to możliwe. Dodatkowo, zamień do niczego nie prowadzące lektury aktualnych wiadomości, chatowania o nieistotnych pierdołach, czy też wysłuchiwanie cudzych problemów na pogłębianie przekonań związanych z działaniem prawa przyciągania.

Jest pewna historia o Rogerze Bannister który w 1954 roku ustanowił nowy rekord przebiegając milę w czasie poniżej 4 minut. Zanim to zrobił, istniało przekonanie, że jest to fizycznie niemożliwe, że ludzkie serce nie jest w stanie udźwignąć takiego obciążenia. Zabawne, że w ciągu zaledwie 46 dni jego rekord został pobity przez kolejnego biegacza,
a w ciągu kilku kolejnych lat kolejni biegacze byli w stanie osiągnąć jeszcze lepsze wyniki na tym samym dystansie.

Roger Bannister swoim dokonaniem udowodnił, że każde przekonanie można zmienić, że gdy przestajesz wierzyć w to, że coś jest niemożliwe, staje się to możliwe, że to człowiek ma możliwość kształtowania i kreowania swojej rzeczywistości. Jeśli więc tylko dasz swojemu umysłowi pożywkę w postaci emocjonalnego paliwa którego tak bardzo pragnie i będziesz wierzył w jego moc kreacji, zacznie on pracować na Twoją korzyść by urzeczywistnić Twoje marzenia.