#ALCHEMIA

Twój poziom świadomości

Poszerzanie świadomości to proces, który składa się z kilku charakterystycznych etapów. Poniżej znajdziesz uproszczony model.

Patrz na wykres jak na mapę, która ma za zadanie pomóc Ci zidentyfikować swoje aktualne położenie. Rozwój świadomości to nie wyścig, jego naturalnym elementem jest nauka akceptacji swojego położenia, umożliwiająca dobór właściwych narzędzi.

Pamiętaj, że w procesie transformacji nie chodzi o wiedzę i rozumienie, lecz o faktyczną wibrację, którą generujesz. Konceptualne zrozumienie procesu nie jest równoznaczne z podniesieniem poziomu świadomości.

Poniższe informacje potraktuj jako wskazówkę, która może ułatwić Ci określenie dominującego w Twoim życiu etapu. Wiedz, że poziom świadomości nie jest czymś stałym i szczególne na początkowych etapach wewnętrznej pracy możesz doświadczać tak wzlotów, jak i spadków.

Programy i treningi dostępne na platformie vod.bartekindygo.com zostały tak opracowane, aby pomóc Ci znacząco podnieść poziom świadomości.

poziomy świadomości

 

 

Cierpienie

Cierpienie, w wielu kulturach utożsamiane wręcz z piekłem, często jest zarówno przyczyną, jak i początkiem duchowych poszukiwań.

Pośród stanów emocjonalnych doświadczanych na tym poziomie dominują wstyd, wina, apatia, żal oraz strach. Bardzo charakterystycznym elementem tego poziomu jest silne przywiązanie do modelu kat-ofiara, przy czym osoba go doświadczająca wchodzi w rolę bezbronnej ofiary.

Występuje tu poczucie całkowitej bezsilności, brak wiary i nadziei w to, że cokolwiek w życiu da się zmienić.

Elementem charakterystycznym jest także całkowite zwrócenie wektora uważności ku zewnętrznej rzeczywistości, która wydaje się być przerażająca i krzywdząca zarazem.

WIBRACJA: od 0 do 99 (20 – wstyd, 30 – wina, 50 – apatia, 75 – żal)

POZIOM: 3D

MODEL: kat/ofiara – bezradność

Mam pod górkę i zawsze będę mieć – nic się z tym nie da zrobić. Ktoś lub coś postawiło ją przede mną ku mojej udręce, zmuszając mnie do wspinaczki. Na dodatek wiatr wieje mi w twarz, a nieustanny deszcz sprawia, że ciągle ześlizguję się w dół…

 

 

Przetrwanie

Drugi etap, czyli przetrwanie, obrazowo można przedstawić jako wejście do tzw. czyśćca.

Charakterystyczne na tym etapie rozwoju świadomości stany emocjonalne to pożądanie, złość, duma oraz odwaga. Jednostka nadal kurczowo trzyma się modelu kat-ofiara, jednak poczucie bezsilności ustępuje, a jego miejsce zajmuje chęć walki (świadomość wojownika).

Winni obecnego stanu nadal poszukiwani są w świecie zewnętrznym (zły rząd, elity, sytuacja gospodarcza, etc.), natomiast wewnętrzna rzeczywistość jest wciąż wypierana.

W wyższych stadiach przetrwania pojawia się jednak zainteresowanie rozwojem, podłożem którego jest pożądanie (oni mają, ja nie – rywalizacja z otoczeniem), jak również odwaga (mogę to zrobić).

WIBRACJA: od 100 do 249 (100 – strach, 125 – pożądanie, 150 – złość, 175 – duma, 200 – odwaga)

POZIOM: 3D

MODEL: kat/ofiara – chęć walki

Mam pod górkę, ale jakoś dam radę się wspiąć – chociaż wymaga to ode mnie ogromnego wysiłku, to jednak zdołam wspiąć się szybciej niż inni i będę pierwszy! Mogę też zrzucać kamienie na innych, aby utrudnić im wspinaczkę. Tak! To JA będę pierwszy!

 

 

Neutralność

Wejście w stan neutralności jest często pierwszym świadomym momentem w procesie poszerzania świadomości, przełomowym, ale też jednym z najtrudniejszych. Jest stopniowym wychodzeniem z czyśćca, pierwszymi krokami w stronę nieba — jest to swojego rodzaju etap przejściowy…

W neutralności chodzi przede wszystkim o zrozumienie, że w otaczającej rzeczywistości wszystko ma wartość 0 – po prostu jest i tylko programy jednostki warunkują przypisywanie wartości plus i minus.

Jest to swojego rodzaju moment wyzwolenia – dopiero na tym etapie energia zaczyna być wspierająca dla życia.

Stanami powiązanymi i poniekąd wynikającymi z uzmysłowienia sobie faktu, że wektor uważności można także przekierować do środka, będą akceptacja, ochota oraz rozsądek, z których ten ostatni charakterystyczny jest dla wyższej nauki. Należy jednak pamiętać, że często pojawia się także charakterystyczne przywiązanie do świata materialnego – „nie istnieje coś, na co nie ma dowodów naukowych”.

WIBRACJA: od 250 do 499  (250 – neutralność, 310 – ochota, 350 – akceptacja, 400 – rozsądek/zrozumienie, 440 – wewnętrzne prowadzenie)

POZIOM: 4D

MODEL: samodzielność, wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, za dotychczasową kreację i materializację własnych programów w pozornej, zewnętrznej rzeczywistości

Jest górka, a ja jestem już na niej…
Ale zaraz, wcale nie muszę dalej się wspinać!
To ode mnie zależy, w którą stronę się udam, jednak nawet wchodzenie pod górkę może być pięknym doświadczeniem. Faktycznie, to zależy tylko i wyłącznie od mojego postrzegania! Nie muszę także iść głównym szlakiem, a wręcz mam przeczucie, że jeśli z niego zejdę to znajdę wyjątkowo piękne miejsca.

 

 

Przepływ

Kolejny etap – stan przepływu – jest tak naprawdę przekroczeniem granicy nieba. To kolejny bardzo charakterystyczny moment w procesie poszerzania świadomości, w którym następuje przejście z poziomu rozumu (linearny umysł) na poziom serca (nielinearny umysł).

Osiągnięcie przestrzeni serca to początek zrozumienia (opartego na bezpośrednim doświadczeniu, a nie poznawanych teoriach), że zewnętrzna rzeczywistość jest czymś wtórnym wobec świata wewnętrznego.

Pojawiają się odczucia połączenia z otaczającym światem, a osoba będąca w przepływie zaczyna doświadczać w swoim życiu coraz więcej zdarzeń potocznie określanych mianem cudów, którym towarzyszy poczucie wewnętrznej harmonii i niczym niewarunkowanej radości.

Bardzo charakterystyczna jest właśnie owa bezwarunkowość; proces stawania się zostaje stopniowo zastąpiony przez stan czystego bycia.

WIBRACJA: od 500 do 599  (500 – miłość, 520 – bezwarunkowa miłość, 540 – radość, 560 – jedność)

POZIOM: 5D

MODEL: samorealizacja/samospełnienie bazowane na natchnieniu i wewnętrznym prowadzeniu

Jaka ta górka jest piękna – niezależnie czy wchodzę, czy schodzę, wiatr cały czas wieje mi w plecy, niebo jest błękitne a słońce cudownie świeci.
Oooooo! Widzę innych podróżników! Razem będzie nam raźniej i weselej. „Halo! Tu jestem! Zaczekajcie na mnie, może będziemy podróżować razem?”

 

 

Czyste Tao

Pierwszy etap stanu znanego potocznie jako oświecenie wiąże się ze stopniowym, coraz większym zanikiem osobowego ja, zastępowanego przez Wyższe Ja.

Jakiekolwiek rozumienie staje się pewnikiem wiedzy, która przynosi ekstatyczny spokój. Wszystko jest przejawem siły wyższej (Boga), wyrażanej zarówno przez to, co ożywione, jak i przez to, co nie ożywione.

Zanika osobowość i poczucie separacji, oddzielenia od czegokolwiek i kogokolwiek. Czas i przestrzeń zaczynają stapiać się w jedno, przestają mieć jakiekolwiek znaczenie.

Głębokiej ekstazie towarzyszy poczucie rozpuszczania się w powietrzu i nieopisanej lekkości, poczucie bycia wszystkim i wszystkimi jednocześnie. Wszystko jest doskonałe, wszystko jest Bogiem.

WIBRACJA: od 600 do 699  (600 – pokój, 620 – obecność, 670 – przekroczenie dualności)

POZIOM: 6D – 8D

MODEL: spełnienie

Zaraz, zaraz… Ci „inni podróżnicy” wcale nie są innymi podróżnikami… W istocie rozmawiam sam ze sobą, rozmawiając z pozornie odrębnymi istotami, z którymi – mam wrażenie – znam się od zawsze, mimo że widzę je po raz pierwszy.
Zaraz, zaraz… ani owi inni podróżnicy, ani nawet ta góra w ogóle nie istnieją. Wchodzenie i schodzenie także nie istnieje. A jeśli cokolwiek istnieje, to jest także mną, a ja jestem tym.

 

 

Ostateczna świadomość

To, co wcześniej było postrzegane jako „ja”, wypełnia Bóg, który jest jednocześnie przejawiony, jak i nieprzejawiony.

Bycie zastępuje Jestestwo. Nieopisana miłość, ekstaza, spokój, harmonia, ukojenie i pełnia przenikają każdą najdrobniejszą komórkę, każdą najdrobniejszą cząsteczkę, jednocześnie będąc i nie będąc.

To, co wcześniej było postrzegane jako czas, wydaje się nie istnieć lub istnieć w łatwej do modelowania plastycznej formie – jakby ktoś dał Ci pilota do rzeczywistości z możliwością przyspieszania, zwalniania i zatrzymywania jej w pełnej zgodzie z wolą Boga.

Przenika się wszystko, wszystko jest ze sobą doskonale połączone, wszystko jest czystą Esencją.

WIBRACJA: od 700 do 1000  (700 – pierwsze oświecenie, 800 – drugie oświecenie, 900 – trzecie oświecenie, 1000 – czysta świadomość)

POZIOM: 9D – 12D

MODEL: istnienie/jestestwo

Całkowicie pozwalam, by Wyższa Świadomość, którą także jestem, wypełniała mnie i wszystko, co mnie otacza. Istnieje pełnia, która jest jednym ponadczasowym i ponadosobowym jestestwem nieopisanej miłości. Ani góra, ani wchodzenie czy schodzenie nie mają już najmniejszego znaczenia. Jest tylko JEDNOŚĆ, która powstała z czystej PRAWDY.